Omdl韒 za 321卪aturita!

24. kv靦en 201523:05Autor Tereza Lebedov

Omdl韒 za 321卪aturita!

R醖a bych za鑜a t韒, 瀍 se mi sv韗 瀉ludek z p鴈dstavy, 瀍 za tak krati鑛ou chv韑i V醡 budu tento text tady 桧st. Vsad韒 se, 瀍 se mi klepe hlas stejn jako ruce, sna烅m se to v歟chno zamaskovat lehk齧 鷖m靨em anebo u m醡 dokonce sklen靚, mo瀗 i rud o鑙.


Je ve鑕r, ned靗e 24. kv靦na 2015 a j za p醨 hodin maturuju.

Pokus韒 se V醡 shrnout uplynul t齞en, kter pro m byl t韒 nejt鞛氻m t齞nem v 瀒vot. Sva濁k. Z film jsem si myslela, 瀍 p鵭de o takov za栳tek pr醶dnin, 鑑s oddychu. U v pond靗 jsem zjistila, 瀍 to tak nen a filmy l瀘u.


V pond靗 jsem m靗a pocit, 瀍 to nebude tak hrozn, dokud jsem si nevytiskla v歟chny pap韗y. Proto瀍 jich bylo p鴈s 800, hned jsem se p鴌klonila k n醶oru, 瀍 za桧n醡 rozum靦 p鴈dmaturitn韒 sebevra瀌醡. Kdy jsem je dala do slo瀍k podle p鴈dm靦 a ot醶ek, uklidnila jsem se nad t韒, 瀍 slo瀍k m醡 刯en 90. 90 ot醶ek = 90 slo瀍k.


趖er. Nev韒, kde se ve m v 鷗er vzalo tolik pozitivn energie, 瀍 jsem m靗a pocit, 瀍 to zvl醖nu. Rozvrhla jsem si ot醶ky na dny a za鑑la s u鑕n韒. Docela mi to 歭o a m靗a jsem radost, proto瀍 jsem myslela, 瀍 jsem mnohem hloup靔氻. Prvn韈h 6 ot醶ek za mnou a u jsem si kala: 剆uper, je歵 dal氻ch 84 a m醡 maturitu!


Byla st鴈da a j pochopila, 瀍 m 鷗ern my歭enky byly tak moc naivn, a se mi z toho ud靗alo zle. Zjistila jsem, 瀍 kapacita m閔o mozku je dost omezen a nevleze se mi tam v韈 ot醶ek. 刏kus韒 si v hlav ud靗at trochu m韘ta, vypust韒 50% informac ze v鑕rej歬a. Je zajimav, 瀍 jsou lidi, kte mi dok醶ali 鷓ln zamotat hlavu. Ale kdy j si tam chci ud靗at podek, nejde to.


萾vrte鑞 slzy. Je to tady. 凬ikdy to nestihnu! V歛k nejsem ani v p鵯ce! J tam nep鵭du Anebo jo, p鵭du. V瀌ycky n靋o 鴈knu. Sakra, v歛k j nejsem nic schopna ct. N靕dy 鑜ov靕 pot鴈buje s醜nout si na sv dno, aby se mohl znova odrazit. J si na sv dno s醜la, ale z nepochopiteln閔o d鵹odu jsem se neodrazila.


V p醫ek jsem se pokusila odrazit je歵 jednou. Najednou nejsem 鷓ln na dn, jsem jen dost hluboko


Sobotn slzy.


Je ned靗e a j si bezmy歭enkovit listuju slo瀔ami a p鴈m龤l韒, jestli m醡 z韙ra do 歬oly v鵥ec j韙.Je pond靗 a j jsem tu.


Sd韑et 鑜醤ek YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!YCube: Omdl韒 za 321卪aturita!